Uczelnie

Prawie każda uczelnia techniczna w Polsce kształci studentów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub kierunkach pokrewnych powiązanych z tematyką maszyn CNC i obróbki skrawaniem. Oto przykładowa lista kilku najlepszych uczelni:

Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Produkcji – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczny – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – kierunki Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa.

Politechnika Łódzka – Wydział Mechaniczny – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

Politechnika Gdańska – Wydział Mechaniczny – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny – kierunki Automatyka i Robotyka, Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Produkcji.

Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania – kierunki Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa oraz Wydział Maszyn Roboczych i Transportu – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.